Moottorisahat, niiden turvallisuus ja huoltaminen

Tuskin mihinkään kotitalouksissa käytettävään koneeseen suhtaudutaan niin suurella intohimolla kuin moottorisahaan. Some-keskustelut siitä, mikä on paras moottorisahamerkki tai millainen moottorisaha sopii mihinkin käyttöön, saavat usein raivokkaan sävyn. Aletaan solvata eri mieltä olevien valintoja tai jopa heidän persoonaansa. Eipä silti, moni muukin some-keskustelu toimii samalla tavalla. Moottorisahakeskustelut ovat kuitenkin raivoikkaimmasta päästä.

Moottorisahoihin kohdistuva tunteenomaisuus johtuu niiden luontaisesta vaarallisuudesta sekä niiden tuhovoimasta. Moottorisahassa on monen kilowatin moottoriin kytketty vinhasti pyörivä teräketju, jonka ainoa tehtävä on aiheuttaa tuhoa kohteessaan. Tämä toki pätee ruohonleikkuriinkin, mutta moottorisahaa käytettäessä itse moottori on suoraan käsien kannateltavana eikä sen paino ole pyörien varassa eikä käyttäjän ja ärjyvän koneen välissä ole pitkää kahvaa.

Moottorisahan huolto

Moottorisahan turvallisuus

Moottorisahan – kuten minkä tahansa laitteen – turvallisuus koostuu kahdesta turvalinjasta. Aktiivinen turvalinja on se tapa, jolla laitetta käytetään ja johon käyttäjä omalla toiminnallaan voi suoraan vaikuttaa. Passiivinen turvalinja pyrkii rakenteiden ja olosuhteiden kautta minimoimaan vahinkoa ja jos sellainen kuitenkin tapahtuu, minimoimaan sen seurauksia.

Moottorisahauksesta koituvat vahingot johtuvat käytännössä pelkästään siitä, miten sahaa käytetään. Sillä on helppo saada jokseenkin turvallisesti poikki sahapukille asetettu ranka. Jos sen sijaan noustaan puuhun karsimaan oksia tai ryhdytään kaatamaan puita, tullaan ulos turvalliselta vyöhykkeeltä. Käyttäjän osaaminen ja turva-ajattelu nousevat ratkaisevaan rooliin.

Aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden välisellä vyöhykkeellä on moottorisahan kunto. Vaikka sahassa olisi kaikki turvallisuutta edistävät suojat kuten takapotkusuoja tai ketjusieppo, on väärin huollettu ketju merkittävä vaaratekijä. Ketjusta on pidettävä huoli jatkuvasti, pelkkä vuotuinen tai edes viikottainen huolto ei riitä.

Sahaamisen turvallisuuteen pitää liittää myös ulkopuolisille aiheutetut tilanteet. Melu- ja pakokaasuongelmat eivät ole pitkäaikaisia tai akuutteja ongelmia aiheuttavia, mutta päälle kaatuva puu on. Tämä kirjoitus keskittyy itse sahan turvallisuuteen ja moottorisahan huoltoon, joten jätämme puiden kaatamisen ja oksien karsimisen ammattimetsureille eikä meistä ole heitä opastamaan!

Passiivinen turvallisuus on olemassa jo ennen työhön ryhtymistä. Suosittelemme ehdottomasti erityisten varusteiden käyttämistä. Ammattimetsureilla on aina turvavaatteet päällä työtä tehdessä, vaikka he osaamisensa puolesta eivät tarpeettomia vaaroja itselleen aiheutakaan. Metsurien suojavaatteet eivät ole mitä hyvänsä työhaalareita. Niiden kangas on tehty erityisen pitkäkuituisesta materiaalista, joka pystyy pysäyttämään sahan moottorin kietoutuessaan vetorattaan ympärille.

Näin toimii viiltosuojavaatetus:

Moottorisahassa on useita turvalaitteita, joiden olemassaoloa ei tule aina ajatelleeksi. Tästä syystämyöskään niiden kuntoon ei tule kiinnittäneeksi erityistä huomiota.

Moottorisahan huolto

Yleensä koneita käytettäessä ei niitä työpäivän aikana jouduta eikä joudeta huoltamaan. Tässä moottorisaha on poikkeus. Sen ketju vaatii teroittamista ja kiristämistä jopa useita kertoja päivässä. Huoltamattomanakin ketju pystyy toki katkaisemaan puun, mutta se kuluu nopeasti ja kuluttaa myös laippaa paljon enemmän kuin olisi tarpeen. Tylsä terä saa moottorin helposti toimimaan ylikierroksilla, kun terä ei tylsyyttään pysty kuormittamaan moottoria. Lastun veistäminen sahausurasta on se, johon moottorin tehoa tarvitaan. Ellei lastua pystytä irrottamaan, ei pystytä käyttämään tehoakaan. Moottorit eivätkä etenkään moottorisahojen pirteät kaksitahtimoottorit pidä tästä lainkaan. Polttoaineen energia menee moottorin kierrosten nostamiseen eikä hyödylliseen työhön.

Moottorisahan terä on siis pidettävä sopivalla kireydellä ja teroitettava niin, että se irrottaa puusta lastuja eikä sahanpurua. Terä ei saa myöskään vedellä sivuille eli terän pitää upota puuhun suorassa. Jos sahaukset pyrkivät menemään vinoon, on terä teroitettu epäsymmetrisesti.

Teroittaminen työpäivän aikana ei ole kovin vaikeaa eikä työlästäkään. Siihen uhrattu muutama minuutti saadaan varmasti takaisin kohonneen työtehon ja konetta säästävän kuormituksen kautta. Nykyään on yleistynyt tapa ostaa uusi terä tylsyneen tilalle. Näin saadaan toki paras mahdollinen työn jälki, mutta tuhlailevaa se on. Halvat vaihtoketjut kuluvat nopeammin kuin laatuterät. Laatuteriä ei kovin useita kenenkään lompakko kestä ostaa, jos sahausta on paljon. Hyvä kompromissi on, että hankitaan useita teriä, joita tarvittaessa vaihdetaan. Teräketjukaupassa saattaa yllättää, kuinka monenlaisia aivan samanlaisilta näyttäviä teräketjuja on. Sahan laipassa on tiedot siitä, millainen ketju sahaan on tarkoitettu. Kun sitten aikanaan kertyneet teräketjut teroitutetaan ammattilaisella, niin seuraavaksi kerraksi tai kaudeksi on taas käytettävissä uuden veroiset terät.

Vaikka käyttäjä on itse vastuussa monista huoltotöistä (ketjuöljyn täyttö, terän kireys, terän teroitus), on saha syytä silloin tällöin viedä ammattiliikkeeseen huollettavaksi ja tarkastettavaksi. Terälaipan kunto, turvalaitteiden tarkistaminen ja huolto sekä perusteellinen puhdistaminen lisäävät koneen ikää ja edistävät turvallisuutta. Samalla voidaan teroittaa hankitut terät.

Moottorisahan polttoaine ja ketjuöljy

Moottorisahan pakokaasut tulevat hyvin lähelle käyttäjää. Bensiinit ovat aina olleet terveydelle vahingollisia aineita. Ne ovat haihtuvuuttaan ja hyvän rasvaliuotuskykynsä vuoksi aggressiivisia kemikaaleja. Lyijyn poistaminen polttoaineesta vähensi vaaroja vain lyijyn osalta. Kaikki muut riskit ovat edelleen jäljellä. Niinpä suosittelemme erityisen pienkonepolttoaineen käyttöä. Se ei ole niin vahingollista kuin pumppubensa, vaikkei mistään terveystuotteesta olekaan kysymys. Moottorisahat ovat kaksitahtisia, joten ruohonleikkurin nelitahtibensiini ei sahalle kelpaa. Pienkonebensiinin suuri etu on, että se sietää säilyttämistä paljon paremmin kuin pumppubensa. Moottorisaha saattaa seistä pitkiä aikoja ja aikaa myöten sen tankissa oleva bensiini vanhenee.

Moottorisahan ketjun voitelu on ns. kaiken hukkaava järjestelmä. Voiteluun käytetty öljy käytetään vain kerran: öljy ei palaa takaisin säiliöön, vaan lentää luontoon sellaisenaan tai imeytyy sahattavaan puuhun tai jää lastuihin. Jos käyttää litran teräöljyä, on samalla kaatanut litran öljyä maahan. Niinpä on merkitystä sillä, mitä ketjuöljyä käytetään.

Samankaltaisia artikkeleita