Vuokrasopimuspohjan tärkeimmät ehdot

Käymme tässä artikkelissa tiivistetysti läpi, mitä kaikkia ehtoja vuokrasopimuksen tulisi sisältää eli mitkä on vuokrasopimuspohjan tärkeimmät ehdot. Voit ladata vuokrasopimuspohjan fiksuvuokrauksen sivuilta.

1. Vuokrasuhteen osapuolten tiedot

Äärimmäisen tärkeää on merkitä vuokrasopimuspohjaan suhteen osapuolien molempien yhteystiedot, jotta mahdollisissa tilanteissa, kuten vuokrasuhteen irtisanottaessa, tiedetään keneen ottaa yhteyttä. Yhteystieoihin olisi syytä merkitä myös molempien osapuolien henkilötunnus, jotta allekirjoittaja voidaan todentaa.

2. Vuokrakohde itsessään

Heti toisena asiana tulisi vuokrasopimukseen merkitä, missä osoitteessa sijaitsevasta asunnosta tai kiinteistöstä on kyse. Eli kirjaa sopimuspohjaan koko osoite postinumeron kera, jonka lisäksi asunnon tunnistettavia tietoja, kuten pinta-ala, huonekokoonpano, huoneiston kunto, mahdolliset yleiset tilat, jne.

3. Vuokrasuhteen vuokra-aika

Sopimukseen merkitään aina myös vuokrasuhteen tarkka aloituspäivämäärä sekä milloin kohteen hallintaoikeus siirtyy uudelle vuokralaiselle. Tässä kohtaa tulee myös merkitä, tehdäänkö vuokrasuhde määräaikaiseksi vai toistaiseksi voimassaolevana. Sillä, tehdäänkö vuokrasuhde toistaiseksi vai määräaikaiseksi, on merkittävä ero sopimuksen irtisanomisen osalta. Jos sopimus on toistaiseksi voimassa olevana, vuokrasuhde jatkuu niin kauan kunnes se irtisanotaan. Jos vuokrasopimuspohjaan merkitään, että sopimus on määräaikainen, vuokrasuhteelle tulee merkitä tietty lopetuspäivämäärä.

4. Sovittu muuttopäivä vs. lain mukainen

Osapuolet voivat keskenään sopia minkä tahansa muuttopäivän vuokrasuhteen aloittamiselle, kunhan se on merkitty selkeästi vuokrasopimukseen. AHVL:n (asuinhuoneenvuokralain) mukaisesti muuttopäivä on kuitenkin aina sen kuukauden viimeisen päivän seuraava arkipäivä. Tuona päivänä asunnosta täytyy olla vähintään puolet luovutettuna vuokranantajalle sekä siitä seuraavana päivää loput.

Yksiselitteisintä on kuitenkin määrittää vuokrasopimuspohjaan jo valmiiksi tarkka päättymispäivä, esim. ”Muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivä, jolloin huoneisto on luovutettava tyhjennettynä ja siivottuna kokonaan vuokranantajan käytettäväksi”.

5. Sopimusvakuus

On äärimmäisen tärkeää sopia myös vakuudesta vuokrasuhdetta solmiessa, joka kattaa mahdolliset vahingot, jotka syntyvät vuokrasuhteen aikana. Vuokrasopimukseen tulee kirjata ylös tarkka vakuuden summa (1-3 kuukauden vuokra) sekä päivämäärä, milloin vakuus täytyy olla maksettuna vuokranantajan tilille.

6.  Vuokrankorotusehto

Vuokraa on mahdollista korottaa vuokrasuhteen aikana, kunhan se on merkitty vuokrasopimuksen pohjaan sitä laadittaessa. Eli merkitse ylös vuokrankorotusehto, esim. ”Vuokraa voidaa korottaa enintään neljällä prosentilla vuodessa”.

7. Vuokra + mahdolliset erilliskorvaukset

Korvaus vuokrasuhteesta, eli vuokra, on yksi tärkeimmistä keskustelunaiheista vuokrasopimusta laadittaessa. Sopimukseen tulee merkitä selkeästi vuokran määrä (esim. 700€ /kk), jonka lisäksi tulee merkitä kaikki mahdolliset erilliskorvaukset, joita voivat olla esim. vesimaksu, autopaikkamaksu, sähkömaksu, saunamaksu, jne. Vuokrasopimukseen kirjataan myös vuokramaksutili, johon vuokrat kuukausittain maksetaan sekä tarkka eräpäivä. Lisäksi lain mukaisesti viivästyskorosta olisi hyvä olla aina maininta.

8. Asunnossa tehtävät muutostyöt

Asuinhuoneenvuokralain mukaisesti vuokralainen ei saa tehdä käytännössä mitään merkittäviä muutoksia asunnossa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Kaikki eivät tätä välttämättä kuitenkaan aina tiedä, joten tämäkin olisi hyvä kirjata paperille ylös sekä epäselvyyksien välttämiseksi eritellä tarkemmin, mitkä muutostyöt olisivat sallittuja ja mitkä eivät. Esim. keittiön purkaminen on sellainen asia, johon vuokralaisen tulee aina kysyä lupaa vuokranantajalta.

9. Vuokralaisen ottama kotivakuutus

Vuokrasopimuspohjan tärkeimmät ehdot numero 9: Vuokrasuhteen velvoitteiden täyttämiseksi tulisi edellyttää, että vuokralaisen tulee ottaa kotivakuutus laajoineen vastuuosineen ja pitää sitä koko vuokrasuhteen ajan. Tämä on tärkeää myös vuokralaisen kannalta, sillä kotivakuutus on pitkälti ainut turva, joka korvaisi esim. hajonneen irtaimiston.

10. Huoneistossa tupakointi ja lemmikit

Nämä kaksi asiaa ovat sellaisia, jotka usein aiheuttavat harmaita hiuksia vuokranantajalle sekä myös vuokralaiselle. Tästä syystä niistä kannattaa jo sopia hyvissä ajoin, onko tupakoiminen sallittua tai saako asunnossa pitää lemmikkieläimiä. Sopimisen jälkeen, kirjatkaa päätetty asia vuokrasopimukseen mukaan.

11. Kohteen alku- ja lopputarkastus

Aina ennen vuokrasuhteen alkua kohteessa tulisi suorittaa kuntotarkastus, jonka tarkoituksena on käydä yhdessä kohde läpi, sen mahdolliset puutteellisuudet/viat ja merkitä ne mieluiten valokuvineen vuokrasopimuksen liitteeksi. Kun vuokrasuhde päättyy, voidaan todeta onko jokin puutteellisuus/vika ollut jo olemassa ennen vuokrasuhteen aloittamista. Vai onko nämä syntyneet nykyisen vuokrasuhteen aikana.

12. Vapaaehtoiset liitteet

Halutessasi voit tehdä esim. avainten luovutuksesta oman erillisen dokumentin, jonka tarkoituksena on varmentaa, montako avainta vuokralaiselle on luovutettu. Tälle voidaan asettaa myös sopimussakko, jonka vuokralainen joutuu maksaa (esim. 200€), mikäli kaikkia avaimia ei luovutettu takaisin, jotka vuokralainen sai sisäänmuutossa.

Samankaltaisia artikkeleita