Ulkovalaistus taloyhtiössä muutakin kuin energiatehokkuutta. Kotisi turvallisuudelle on hankalampi laskea hintaa?

Taloyhtiön ulkovalaistus

Onko taloyhtiön ulkovalaistuksen uusinta ajankohtainen?

Hyvällä valaistuksella on muitakin vaikutuksia kuin kustannukset. Asiaton liikkuminen on huomattavasti helpompaa havaita, kun ulkoalueilla on hyvä valaistus. Tällä on automaattisesti ilkivaltaa ja häiriöitä vähentävää vaikutusta.

Vilkkaimmilla alueilla, kuten keskustassa ja läheisyydessä, pihapiiri saattaa houkutella sinne kuulumattomia liikkujia. Spray-maalia roskakatoksissa ja taloyhtiön seinissä, varastettuja pyöriä ja murrettuja varaston lukkoja. Kukaan tuskin tämän tapaista toimintaa taloyhtiönsä ulkoalueille kaipaa?

Onneksi asian voi ratkaista uusimalla taloyhtiön ulkovalaistus nykyaikaan. Kun teet ja suunnittelet uudistamista. Tässä sinulle muutamia ajatuksia ulkovalaistuksen uudistamista varten.

Turvallisuutta lisäävä valaistus täyttää nämä kriteerit

  • Ehjät valonlähteet
  • Puhtaat valaisimet
  • Oikein suunnattu valo
  • Riittävä valoteho siellä missä valoa tarvitaan

Miten valaistus vaikuttaa turvallisuuteen?

Hämärillä alueilla on helpompi puuhastella rauhassa omiaan ja vaikka joku sattuisi huomaamaan, voi silti olla vaikea havaita mitä tarkkaan ottaen tapahtuu. Kirkkaassa, siistissä ja ehjässä valaistuksessa koko kiinteistön pihapiiri näyttää siistimmältä ja huolitellummalta. Siisteys lisää siisteyttä ja hyvä valaistus on merkki siitä, että tässä taloyhtiössä huolehditaan pihapiiristä.

Kun valaistus on kunnossa, vähentää se automaattisesti asiatonta liikkumista ja ilkivaltaa.

Muutamia tärkeitä asioita toimivasta valaistuksesta:

Ehjät valonlähteet ja valaisimet

Ehjät valaisimet ovat ehkäpä itsestään selvyys mutta valitettavan usein taloyhtiön piha-alueilla näkee rikkinäisiä valaisimia. Rikkinäiset valaisimet ei luonnollisestikaan tuota yhtään valoa, joten piha-alue jää usein pimeäksi. Rikkinäiset valaisimet ovat riskitekijä, jotka on syytä korjata välittömästi kuntoon. Hyvin suunniteltu ja toteutettu LED-valaistus pysyy ehjänä ja käyttökunnossa pitkää.

Oikein suunnattu valo

Valo voi suuntautua valaisimista hyvin moneen suuntaan. Taivaalle suuntautuva valo on lähinnä valosaastetta mutta tärkeimpänä ajatuksena on kuitenkin se, että valoa tarvitaan tasan tarkkaa siellä missä liikutaan. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei valoa ole tarkoitus rajata ainoastaan sinne missä liikutaan, vaan on tärkeää, että ympäristöön tulee jonkin verran hajavaloa, jonka johdosta valaistuskokonaisuus toimii taloyhtiön piha-alueella huomattavasti paremmin. Hyvin suunniteltu LED-valaistus taloyhtiön ulkoalueilla ottaa nämä asiat huomioon.

Riittävä valoteho siellä missä valoa tarvitaan

Valon määrä on mitoitettava oikein. Valoa ei saa olla missään tapauksessa liikaa, tehokkaampi valaisin ei ole parempi vaihtoehto. Valoa ei myöskään saa olla liian vähän. Ammattilainen mitoittaa valaistuksen oikein. On myös hyvä ymmärtää, että kaikkien valaisimien mukaan lukien LED-valaisimien valoteho laskee iän myötä, jolloin oikeat tuotevalinnat nousevat keskiöön. On tiedettävä mitkä tuotteet toimivat milläkin tapaa, jotta lopputuloksesta tulee hyvä.

Voimakas valaistus ei välttämättä lisää turvallisuutta. Oikein suunniteltu valaistus sen sijaan lisää.

Lopputuloksena hyvä taloyhtiön ulkovalaistuksen uusimisen lopputulos on:

Hyvä valaistus lisää turvallisuutta ja vähentää ilkivallan mahdollisuuksia piha-alueella. Hyvin valaistut piha-alueet ovat eritäin tärkeä asia ja investointi uuteen valaistukseen maksaa hintansa takaisin monella tapaa.

Miten hyvä valaistus uudistus toteutetaan?

Kohteen kartoitus – Millainen nykyinen valaistus on, millaiset valonlähteet ovat käytössä, talossa asuvat ihmiset ja ikärakenne ja minkälaiset ulkotilat ja mitä ulkotiloista löytyy.

Lisäksi on hyvä käydä läpi taloyhtiön osakkaiden mielipiteet ja toiveet uudelta valaistukselta.

Hyvin suunniteltu kokonaisuus:

Valaistus on suunniteltava ammattilaiset toimesta. On hyvä erottaa, että henkilöt, jotka asennukset tekevät ovat harvoin parhaita asiantuntijoita valaistuksen suunnittelussa ja kokonaisuuksien hahmottamisessa.

Satsaa siihen, että löydät oikean toimijan, joka todellakin tietää miten taloyhtiön valaistuksia tulisi toteuttaa.

Asennuksen on tärkeää huomioida:

On tärkeää, että asentajilla on tarkat tiedot siitä, miten valaistus on tarkoitus toteuttaa. Oikeat säädöt ja valaisimien kohdistukset ovat tärkeä osa valaistuksen toteutusta ja tämä asia on tehtävä oikein. Mikäli säädöt ovat pielessä jää valaistuksesta saatavat hyödyt puolitiehen.

Mitä usein kysytään, kun ulkovalaistusta uusitaan taloyhtiöön?

Valaistusta uusittaessa herää usein kysymys: pitääkö valaisimien määrää kenties lisätä? Isoille piha-alueille jää väkisinkin hämäriä kohtia, mutta onko niille tehtävä jotain? `Muutamia huomioitavia asioita:

Talon rakentamisen yhteydessä suunnittelija on tehnyt päätöksen valaistuspisteiden määrästä ja paikoista. Rakennusvaiheessa valaistus on suunniteltu mahdollisesti 30 –luvun, 50-luvun tai ehkäpä 90-luvun valaistusoppien ja tuotteiden mukaan. Lisäksi kyseisen talon sähkösuunnitelman tehneet henkilön osaamisella on erittäin suuri merkitys siihen, miten hyvin nykyistä valaistusta voidaan hyödyntää.

On siis mahdotonta sanoa, onko nykyiset valaisinpisteet riittävät vai ei. Usein vanhat valaisimet uusimalla saadaan hyvä valaistus taloyhtiön piha-alueelle. Usein on kuitenkin tilanne, jossa valaistusta on lisättävä huomattavasti, jotka katvealueet saadaan kuntoon. Piha-alueita on myös hyvin monenlaisia, niistä löytyy grillikatoksia, lasten leikkipaikat, roskakatokset, parkkipaikat, kulkureitit ja muut ajanviettopaikat. Kaikki paikat piha-alueella on huomioitava, jotta lopputuloksesta tulee hyvä.

On myös huomioitava piha-alueella tapahtunut muutoksia rakentamisen jälkeen? Piha-alueet ovat kuitenkin voineet muuttua vuosien saatossa. Piha-alueelle on rakennettu jotain lisää tai jotain on purettu eikä alkuperäinen valaistussuunnitelma vastaa nykyajan tarvetta.

Laadukas LED-valaisin piha-alueella on erittäin kannattava investointi

Jos piha-alueelle on tehty muutoksia tai tullaan tekemään, on selkeintä katsoa terve uudestaan ja miettiä onko lisävalaistukselle tarvetta. Esimerkkinä alla olevasta kuvasta. Talojen keskelle jäävä piha-alue on laaja, mutta siellä ei ole käytännössä lainkaan valoa.

Talvella pimeä tulee jo kohtuullisen aikaisin ja esimerkiksi lasten kannalta olisi hyvä, että tämän taloyhtiön piha-alue olisi paremmin valaistu. Myös kulkeminen olisi hieman turvallisempaa, mikäli piha-alueella olisi enemmän valoa.

Ne alueet missä liikutaan tai oleskellaan, olisi syytä valaista hyvin. Mikäli piha-alueella on pimeää ja on oletettavaa, että valaistussaneerauksen jälkeenkin jotkut alueet jäävät hämäräksi. Silloin on syytä miettiä lisävalaistuksen asentamista.

Mieti siis kokonaisuutta, kun pihavalaistusta uusitaan. Homma kannattaa tehdä kerralla kuntoon jonka jälkeen hyvästä valaistuksesta voi nauttia vuosikymmeniä.

Samankaltaiset artikkelit